Rundskriv

Registreringsskjema for hummer pr. 31.12.2018 (17.10.2018)
Økt maksimalkvote i fisket etter torsk i Nordsjøen (08.10.2018)
Skal du fiske hummer i år? (28.09.2018)
Leveringsbestemmelser for hummer (24.09.2018)
Økte maksimalkvoter i fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerak 20118 (31.07.2018)
Ny fisker i Rogaland Fiskesalgslag SA (07.05.2018)
Retningslinjer for salg av fisk og skalldyr direkte til forbruker (14.12.2017)
Søknad om dispensasjon 2018 (20.11.2017)
Registreringsskjema for hummer 2017 (13.11.2017)
Økning av maksimalkvoten i fiske etter reke o Skagerrak og Nordsjøen (04.08.2017)
Minstepris leppefisk 2017 (12.06.2017)
Minstepris krabbe fra 28.11.2016 (14.03.2017)
Minstepris hummer fra 01.10.2016 (20.09.2016)
Minstepris råreker fra 04.07.2016 (20.06.2016)
Minstepris leppefisk 2016, erstatter minstepris leppefisk 03.02.2016 (07.04.2016)
Minstepriser saltkokte og sjøkokte store reker, maks 120 stk/kg fra 04.04.2016 (30.03.2016)
Nye minstepriser og sortimentskoder for råreker fra 07.03.2016 (07.03.2016)
Minstepriser leppefisk 2016 (03.02.2016)
Informasjon om regler for fritidsfiskere (13.01.2016)
Minstepriser råreker store fra 11.01.2016 (11.01.2016)
Minstepriser kokte reker fra 11.01.2016 (11.01.2016)
Retningslinjer for salg av fisk og skalldyr direkte til forbruker (06.01.2016)
Minstepriser fra 12.10.2015 (07.12.2015)
Nye minstepriser råreker fra 01.01.2016 (04.12.2015)
Ukeskvoter reker fra 17.08 - 31.12.2015 (13.08.2015)
Minstepriser leppefisk fra 18.06.2015 (18.06.2015)
Nye minstepriser - råreker fra 22.06.2015 (28.05.2015)
Ekstranett kjøper og fisker (23.03.2015)
Retningslinjer for salg av fisk og skalldyr direkte til forbruker (06.01.2015)
Merking av hummer (02.10.2012)