hovedside > dokumenter > Forretningsregler

Forretningsregler

Forretningsregler

Rogaland Fiskesalgslag SA

Rogaland Fiskesalgslag SA er et rendyrket selskap for førstehåndsomsetning av fisk og skalldyr og har som målsetning på vegne av fiskerne å søke og oppnå gode stabile priser og trygge betalingsvilkår for fisk og skalldyr som ilandbringes i Rogaland.