Kunngjøringer

Stopp i fisket etter øyepål i EU sonen. (28.11.2019)
Økte kvoter i fisket etter hyse nord for 62°N (18.11.2019)
Stopp i fisket etter sei nord for 62°N for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde over 15 meter (14.11.2019)
Økt maksimalkvote for fartøy med seitråltillatelse som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2019 (12.11.2019)
Økte kvoter i seitrålernes fiske etter torsk og hyse nord for 62°N (12.11.2019)
Økte kvoter i fisket etter sei nord for 62°N for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11 - 14,99 meter. (12.11.2019)
Stopp i fangst av snøkrabbe (16.10.2019)
Økte kvoter i seitrålernes fiske etter torsk og hyse nord for 62°N (26.09.2019)
Suspensjon av MSC-sertifikat for torsk fanget i Nordsjøen (25.09.2019)
Leveringsbestemmelser for hummer 2019 (24.09.2019)
Stopp i fisket for torsketrålere som fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2019. (23.09.2019)
Økt maksimalkvote i tredje periode i fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2019 (02.09.2019)
Økt maksimalkvote for fartøy med avgrenset Nordsjøtråltillatelse som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2019 (02.09.2019)
Varsel om planlagt nedetid hos Fiskeridirektoratet 3. sept. kl. 16.00 (30.08.2019)
Stopp i fisket etter sei med not nord for 62° (28.08.2019)
Fritt fiske for trålere som fisker etter snabeluer nord for 62°N (22.08.2019)
Fisket etter lange/blålange i Færøyenes fiskerisone gjenåpnes (20.08.2019)
Midlertidig stengning av et område på Egersundbanken i Nordsjøen i fisket etter øyepål. (20.08.2019)
Stopp i kystgruppens direktefiske etter blåkveite. (13.08.2019)
Stopp i fisket etter lange/blålange i Færøyenes Fiskerisone i 2019 (13.08.2019)
Økt maksimalkvote for fartøy med pelagisk/Nordsjøtråltillatelse som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2019. (12.08.2019)
Økt maksimalkvote for fartøy som fisker etter reker i Nordsjøen og Skagerak i andre periode i 2019 (07.08.2019)
Stopp i fisket etter leppefisk i 209 på Sørlandet og Vestlandet (02.08.2019)
Stopp i fisket etter hvitkveite ved Øst-Grønland i 2019 (31.07.2019)
Økt maksimalkvote i fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2019 (23.07.2019)
Krav om rapportering ved bruk av mellomlagringsmerder i fisket etter leppefisk i 2019 (08.07.2019)
Økte maksimalkvoter i trålernes fiske etter uer nord for 62°N (04.07.2019)
Økte maksimalkvoter i trålernes fiske etter sei i Nordsjøen og Skagerrak (04.07.2019)
Økt maksimalkvote i fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2019 (01.07.2019)
Informasjon om elektronisk signering. (27.06.2019)
Informasjon om krav til ressursregistrering ved landing og levendelagring av villfanget fisk i 2019 (26.06.2019)
Økte fartøykvoter for fartøy med torsketråltillatelse som fisker etter blåkveite og uer ved Øst-Grønland i 2019 (17.06.2019)
Økt maksimalkvote for fartøy med torsketråltillatelse som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2019 (17.06.2019)
Økte kvoter i fisket etter sei nord for 62°N for fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under 15 meter. (08.06.2019)
Stopp i kystflåtens direktefiske etter blåkveite nord for 62°N. (08.06.2019)
Dispensasjoner kaisalg i Rogaland 2019 (23.05.2019)
Dispensasjoner kaisalg 2019 i Rogaland (23.05.2019)
Informasjon om krav til ressursregistrering ved landing av leppefisk i 2019 (23.05.2019)
Økt maksimalkvote for fartøy med avgrenset Nordsjøtråltillatelse som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2019 (15.05.2019)
Skagerakfisk SA og Rogaland Fiskesalgslag SA slår seg sammen (15.05.2019)
Leie av ringnotfartøy for å gjøre ulike forsøk med fangstkontroll m.m. (08.05.2019)
Minstemålet på notfanget sei økes i området mellom 62°N og 66°33 N (06.05.2019)
Full åpning i Færøysk sone i fisket etter kolmule i 2019 (06.05.2019)
Økt maksimalkvote for torsketrålere i fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2019. (30.04.2019)
Endring i regulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2019 (29.04.2019)
Reduserte kvoter i fisket etter sei nord for 62°N for fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde over 15 meter (29.04.2019)
Informasjon om krav til ressursregistrering ved landing av leppefisk i 2019 (03.04.2019)
Økt deltagerkvote i Eu-sonen for fartøy med pelagisk-/eller nordsjøtråltillatelse i fisket etter kolmule i 219 (03.04.2019)
Fusjon med Skagerakfisk SA (27.03.2019)
Stopp i fisket etter torsk nord for 62°N for fartøy i åpen gruppe (22.03.2019)
Økt delkvoteenhet for kolmuletrål i fisket etter kolmule i EU-sonen 2019 (18.03.2019)
Økte kvoter i fisket etter hyse nord for 62°N (15.03.2019)
Leie av fartøy i forbindelse med snøkrabbeundersøkelser i Barentshavet (14.03.2019)
Leie av havgående ringnotfartøy til fem tokt for kartlegging av parasitter og mikrober hos pelagisk fisk. (13.02.2019)
Leie av fartøy til gjennomføring av MAREANO-tokt i havområdet Barentshavet-Norskehavet (05.02.2019)
Fastsettelse av kvoter i fisket etter kolmule i 2019 (25.01.2019)
Økte maksimalkvoter i fisket etter torsk i Nordsjøen (21.12.2018)
Havforskninginstitutet ønsker å leie kombinert ringnot-/trålfartøy (21.12.2018)
Justering i seikvotene for fartøy som fisker med konvensjonelle redskap. (14.12.2018)
Endring i ferskfiskeordningen i kystgruppens fiske etter torsk nord for 62°N (13.12.2018)
Stopp i havfiskeflåtens fiske etter blåkveite nord for 62°N (13.12.2018)
Stopp i fisket etter vassild i 2018 (04.12.2018)
Leie av fartøy for pelagisk tråling av makrell og bruk av Gulf VII planktonsampler for fiskeegg. (04.12.2018)
Økte kvoter i havfiskeflåtens fiske etter blåkveite nord for 62° (03.12.2018)
Økte seikvoter for konvensjonelle havfiskefartøy (21.11.2018)
Økt maksimalkvote i fisket etter erker i Nordsjøen og Skagerrak i tredje periode i 2018 (19.11.2018)
Økte kvoter i fisket etter hyse nord for 62°N (08.11.2018)
Feil føring av sone på slutt- og landingseddel (08.11.2018)
Økte kvoter for fartøy i lukket kystgruppe i fisket etter sei. (05.11.2018)
Stopp i fisket etter makrellstørje i 2018 (01.11.2018)
Økning av tillatt bifangst av torsk for fartøy som fisker torsk i sør med konvensjonelle redskap. (29.10.2018)
Økte kvoter i havfiskeflåtens fiske etter blåkveite ford for 62°N (24.10.2018)
Økte kvoter i havfiskeflåtens fiske etter blåkveite nord for 62°N (24.10.2018)
Økte maksimalkvoter i trålernes fiske etter uer nord for 62°N (18.10.2018)
Registreringsskjema for hummer pr. 31.12.2018 (18.10.2018)
Økt maksimalkvote i fisket etter torsk i Nordsjøen (15.10.2018)
Endring i distriktkvoteordningen i fiske etter torsk nord for 62°N (15.10.2018)
Endring i ferskfiskeordningen i kystgruppens fiske etter torsk nord for 62°N (15.10.2018)
Økte kvoter i fisket etter hyse nord for 62°N (15.10.2018)
Stopp i fisket etter sei med not nord for 62°N (24.09.2018)
Økte kvoter i seitrålernes fiske etter torsk og hyse nord for 62°N (17.09.2018)
Stopp i leppefiske for fartøy i åpen gruppe og ikke- merkeregistrerte fartøy nord for 62°N (11.09.2018)
Kontrakt med Havforskningsinstituttet for prøvetaking av egen fangst for en periode på 4 år. (11.09.2018)
Økte kvoter i fisket etter hyse nord for 62°N. (07.09.2018)
Stopp i Kystflåtens direktefiske etter blåkveite nord for 62°N (27.08.2018)
Avgrenset nordsjøtråltillatelse - økt maksimal bifangt av torsk sør for 62°N (27.08.2018)
Stopp i leppefiske for fartøy i åpen gruppe og ikke-merkeregistrerte fartøy fra 12.08.2018 (10.08.2018)
Økte maksimalkvoter i fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2018. (07.08.2018)
Stopp i leppefiske for fartøy i åpen gruppe på strekningen fra grensen mot Sverige t.o.m. Agder fylke. (07.08.2018)
Stopp i fisket etter blåkveite i EU-sonen i 2018 (02.07.2018)
Økte kvoter i fisket etter hyse nord for 62°N (21.06.2018)
Økt maksimalkvote i fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerak i 2018 for fartøy som fisker med konvensjonelle redskap (08.06.2018)
Fritt fiske etter sei sør for 62°nord for trålgruppene i 2018 (05.06.2018)
Minstemålet på notfanget sei økes i området mellom 62°N og 66°33 N (01.06.2018)
Stopp i kvotebonus levende lagring torsk (24.05.2018)
Økte kvoter i fisket etter hyse nord for 62°N. (22.05.2018)
Reduserte kvoter i fisket etter sei nord for 62°N for kystfartøy med hjemmelslengde over 21 mte (18.05.2018)
Økning av maksimalkvoten i fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark i 2018 (16.05.2018)
Til deg som selger egen fangst. (15.05.2018)
Kjøp og salg av fiskefartøy og fiskekvoter (15.05.2018)
Fisker og næringsdrivende (15.05.2018)
Økte kvoter for deler av trålgruppen i fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerak i 2018 (03.05.2018)
Endring i regulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerak i 2018 (03.05.2018)
Økte kvoter for fartøy i kystfiskeflåten i fiske etter hyse (19.04.2018)
Stopp i fisket etter sei i EU-sonen i ICES-område 6.A i 2018 (18.04.2018)
Stopp i fisket for fartøy som fisker innenfor kystfiskesonen (13.04.2018)
Delkvoteenhetene i fisket etter kolmule i Færøysonen i 2018 oppheves. (10.04.2018)
Kvoteøkning for fartøy som fisker innenfor kystfiskekvoten (09.04.2018)
Økt delkvoteenhet for fartøy med pelgisk- eller Nordsjøtråltillatelse som fisker etter kolmule i EU-sonen (04.04.2018)
Trænadjupet åpnes for regulært vassildfiske (03.04.2018)
Økning av delkvoteenhet i EU-sonen for kolmukletrål (16.03.2018)
Stopp i fisket etter torsk nord for 62°N for fartøy i åpen gruppe (10.03.2018)
Leie av fartøy til forskningstokt for å ta CTD - og planktonprøver (09.03.2018)
Økte kvoter i fisket etter sei nord for 62°N for konvensjonelle havfiskefartøy (08.03.2018)
Økte kvoter i fisket etter sei nord for 62°N for trålerne (05.03.2018)
Havforskningsinstituttet ønsker å leie et ringnotfartøy for å gjøre ulike forsøk med fangstkontroll, teknologiutvikling og fiskevelferd i notfiske. (05.03.2018)
Leie av fiskefartøy som har dispensasjon til å fiske snøkrabbe. (26.02.2018)
Leie av fartøy til gjennomføring av tokt for kartlegging av stortareforekomster sør på Helgelandskysten i 2018 (26.02.2018)
Fastsettelse av kvoteenheter i fisket etter kolmule i 2018 (26.01.2018)
Kontrakt for å leie 5 moderne kystfartøy til tråling etter vill laksesmolt. (08.01.2018)
Havforskningsinstituttet ønsker å leie et fartøy til gjennomføring av tokt for kartlegging av gyteplasser for kysttorsk i Nord (22.12.2017)
Fiske etter kolmule i Færøysonen i januar 2018 (21.12.2017)
Stopp i fisket etter sei nord for 62°N for fartøy i lykket kystgruppe med hjemmelslengde over 15 meter. (15.12.2017)
Endring i ferskfiskordningen i kystgruppens fiske etter torsk nord for 62°N (15.12.2017)
Økt maksimalkvote i fisket etter havbrisling i EU-sonen i 2017 (01.12.2017)
Stopp i brislingfiske i Sognefjorden i 2017 (28.11.2017)
Økte kvoter i fisket etter sei nord for 62°N for trålerne (28.11.2017)
Fritt fiske etter reker i Nordsjøen og Skagerak i 2017 (28.11.2017)
Økte kvoter i fisket etter blåkveite nord for 62°N (10.11.2017)
Fritt fiske for trålere som fisker etter sei i nordsjøen og Skagerak i 2017 (02.11.2017)
Nord for 62°N: Bifangst av torsk for fartøy i lukket kystgruppe mellom 15 og 21 meter, og økte hysekvoter for torsketrålere (02.11.2017)
Økt maksimalkvote for fartøy som fisker etter reker i Nordsjøen og Skagerak i 2017 (02.11.2017)
Økte kvoter i fisket etter sei nord for 62°N for trålerne. (26.10.2017)
Økte kvoter i fisket etter sei nord for 62° N for fartøy i lukket kystgruppe (23.10.2017)
Stopp i fisket etter torsk nord for 62°N (19.10.2017)
Økning av maksimalkvoten for fartøy med pelagisk- eller Nordsjøtråltillatelse som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2017 (09.10.2017)
Fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerak - unntak fra bestemmelsen om bruk av sollebrett (02.10.2017)
Justering i reguleringene av fisket etter torsk og hyse nord for 62°N (02.10.2017)
Forskrift om transitt av fisk, FOR-2006-04-21-433,- Presisering av vilkår (02.10.2017)
Midlertidig stopp i fisket etter leppefisk. (27.09.2017)
Økte kvoter i trålernes fiske etter uer nord for 62°N (19.09.2017)
Økning av maksimalkvoten for fartøy med seitråltillatelse som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2017 (15.09.2017)
Stopp i fisket etter makrellstørje i 2017 (14.09.2017)
Fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak - Endrede kvoter og regler om bifangst (12.09.2017)
Økte kvoter i fisket etter sei nord for 62°N for fartøy med hjemmelslengde 11-14,9 meter i lukket kystgruppe (11.09.2017)
Økning av maksimalkvoten for fartøy med avgrenset Nordsjøtråltillatelse som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerak i 2017 (06.09.2017)
Stopp i fisket etter sei med not nord for 62°N (04.09.2017)
Fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak - unntak fra bestemmelsen om bruk av sollebrett (31.08.2017)
Økte kvoter i trålernes fiske etter hyse nord for 62°N (17.08.2017)
Økt maksimalkvote for pelagisk-/nordsjøtrål som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak. (16.08.2017)
Stopp i kystflåtens direktefiske etter blåkveite nord for 62º N (09.08.2017)
Leie av kystsjark til forskningstokt (07.08.2017)
Økning av maksimalkvoten i fiske etter reke i Skagerak og Nordsjøen (04.08.2017)
Leie av kystnot-/ringnotfartøy (02.08.2017)
Fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerak - unntak fra bestemmelsen om bruk av sollebrett (26.07.2017)
Stopp i fiske etter blåkveite i Eu-sonen (05.07.2017)
Økte kvoter i trålernes fiske etter uer nord for 62°N (27.06.2017)
Fiske med reketrål i Skagerak - unntak fra bestemmelse om sollebrettt (22.06.2017)
Stopp i kystflåtens direktefiske etter blåkveite nord for 62°N (12.06.2017)
Økte kvoter i fiske etter hyse (22.05.2017)
Fritt fiske etter hyse nord for 62°N for lukket kystgruppe. (15.05.2017)
Minstemålet for notfanget sei økes i området mellom 62°N og 66°33N (09.05.2017)
Stopp i fisket for fartøy som fisker innenfor Kystfiskekvoten (04.05.2017)
Økte kvoter i fisket etter torsk nord for 62° (24.04.2017)
Stopp i fisket etter sei i EU-sonen i ICES Statistikkområde 6A Nord for 56°30N i 2017 (27.03.2017)
Fritt fiske etter hyse og sei nord for 62°N for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde uner 11 meter (20.03.2017)
Havforskningsinstituttet ønsker å leie et fartøy for å gjennomføre et hydrografitokt/strømmålingstokt. (09.03.2017)
Justering av delkvoteenhet for fartøy med kolmuletråltillatelse som fisker etter kolmule i EU-sonen i 2017 (07.03.2017)
Justering av delkvoteenhet for fartøy med pelagisk/Nordsjøtråltillatelse i fisket etter kolmule i EU-sonen i 2017. (07.03.2017)
Fastsettelse av kvoteenheter og delkvoteenheter i fisket etter kolmule i 2017 (02.03.2017)
Justering av delkvoteenhet for fartøy med pelagisk/Nordsjøtråltillatelse i fisket etter kolmule i EU-sonen i 2017 (02.03.2017)
Leie av et fartøy i 16 døgn for bunntråling til gjennomføring av Vintertoktet. (22.02.2017)
Leie av ringnot-/trålfartøy til gjennomføring av metodetokt på NVG sild (21.02.2017)
Leie av teinefartøy (06.02.2017)
Leie av snurrevadbåt og leie av ringnotfartøy (06.02.2017)
Innføring av bifangstregime for fartøy med avgrenset Nordsjøtrål tillatelse i fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2017 (19.01.2017)
Økt torskekvote for fartøy som fisker torsk med konvensjonelle redskap i Nordsjøen (19.12.2016)
Leie av 5 fartøy til tråling etter vill laksesmolt i 5 fjorder langs Norskekysten (14.12.2016)
Endring i ferskfiskeordningen i kystgruppens fiske etter torsk nord for 62°N (09.12.2016)
Stopp i fisket etter vassild i 2016 (07.12.2016)
Refordeling i fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerak i november 2016 (30.11.2016)
Fritt fiske etter hyse nord for 62°N (28.11.2016)
Økte kvoter i fisket etter blåkveite nord for 62°N (24.11.2016)
Økning av maksimalkvoten i fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerak i tredje periode 2016 (21.11.2016)
Kontrakt med 2 fartøy til Referanseflåten for perioden 2017-2020 (17.11.2016)
Endring i reguleringen av fisket etter hyse og sei nord for 62°N (09.11.2016)
Stopp i fisket etter sei nord for 62°N for åpen gruppe (04.11.2016)
Stopp i trålernes fiske etter uer nord for 62°N (02.11.2016)
Gjenåpning av fisket etter vassild. (31.10.2016)
Justering i reguleringen av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N (24.10.2016)
Stopp i fisket etter sei med not nord for 62°N (18.10.2016)
Økning av kvotene for torsketrålere i fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerak (17.10.2016)
Stopp i fisket etter øyepål i EU-sonen i 2016 (14.10.2016)
Stopp i fisket etter øyepål i EU-sonen i 2016 (14.10.2016)
Utfylling og innsending av seddel ved landing av leppefisk (13.10.2016)
Leie av kystnotfartøy til sildemerking (12.10.2016)
Økning av maksimalkvote for torsketrål og åpning av fisket for seitrål i fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2016 (03.10.2016)
Økning av maksimalkvotene for fisket etter vassild i 2016 (30.09.2016)
Leie av fartøy til tokt i perioden 2017 - 2020 (22.09.2016)
Stopp i forsøksfisket etter makrellstørje i 2016. (19.09.2016)
Fisket etter leppefisk på kyststrekningen nord for 62°N (16.09.2016)
Økning av maksimalkvoter i fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerak for tredje periode 2016 (08.09.2016)
Leie av fartøy til Kystreferanseflåten i perioden 2016 - 2020 (08.09.2016)
Rammeavtale om periodevis leie av et mindre fartøy (06.09.2016)
Økte kvoter i lukket kystgruppes fiske etter hyse nord for 62°N (02.09.2016)
Stopp i leppefiske fra Varnes fyr på Lista til 62°N fra 9.september kl. 20.00 (02.09.2016)
Leie av ringnotfartøy til makrelltokt i Nordsjøen (29.08.2016)
Økning av maksimalkvotene for fartøy med pelagisk trål-og nordsjøtråltillatelse i fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerak (24.08.2016)
Endring i ferskfiskordningen i kystgruppens fiske etter torsk nord for 62gr.N (24.08.2016)
Fisket etter leppefisk (24.08.2016)
Økte kvoter i trålernes fiske etter uer nord for 62°N i 2016 (10.08.2016)
Stopp i kystflåtens direktefisket etter blåkveite nord for 62°N (05.08.2016)
Økt kvoteenhet i fisket etter øyepål i Norges økonomiske sone i 2016 (01.08.2016)
Stopp i seitrålernes fiske etter sei i Nordsjøen og Skagerak (14.07.2016)
Økning av maksimalkvoten i rekefisket i Nordsjøen og Skagerak i 2016 (12.07.2016)
Regulering av fisket etter leppefisk 2016 (04.07.2016)
Hjelpemidler og teknologiske muligheter for fangstidentifisering ombord i fiskefartøy - orientering og invitasjon til samarbeid (01.07.2016)
Økte kvoter i trålernes fiske etter uer nord for 62 gr. nord i 2016 (28.06.2016)
Stopp i fisket etter sei i Nordsjøen for fartøy med avgrenset Nordsjøtråltillatelse (20.06.2016)
Stopp i fisket etter blåkveite i EU-sonen (20.06.2016)
Økt tillatt bifangst av sei nord for 62°N i industritrålfisket (20.06.2016)
Leie av 5 fartøy til Kystreferanseflåten i perioden 2016 - 2020. (14.06.2016)
Økte kvoter i lukket kystgruppes fiske etter hyse nord for 62°N. (13.06.2016)
Leie av trålfartøy til gjennomføring av pelagisk fisk/plankton/hydrografitokt innenfor 17.08 - 20.09.16 (10.06.2016)
Utsatt stopp i kystflåtens direktefiske etter blåkveite nord for 62°N (10.06.2016)
Stopp i kystflåtens direktefisket etter blåkveite nord for 62°N (08.06.2016)
Stopp i fisket etter uer i Irmingerhavet (30.05.2016)
Rensefiskkonferansen 2016 (27.05.2016)
Stopp i fisket etter sei nord for 62°N for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde over 11 meter (28.04.2016)
Stopp i fisket etter sei i område Vla i EU-sonen (25.04.2016)
Kvoteøkning for fartøy som fisker innenfor kystfiskekvoten (21.04.2016)
Minstemålet på notfanget sei økes i området mellom 62°N og 66°33 N (19.04.2016)
Stopp i fisket etter torsk og fritt fiske etter hyse nord for 62°N for fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under 11 meter (18.04.2016)
Reker og Skalldyr- fra produksjon til marked. Konferanse 10.mai Scandic Hell, Værnes (12.04.2016)
Leie av ringnot-/trålfartøy (12.04.2016)
Stopp i fisket etter torsk nord for 62°N for fartøy i åpen kystgruppe (06.04.2016)
Økning i delkvoteenheten i EU-sonen for fartøy med pelagisk trål- eller Nordsjøtillatelse i fisket etter kolmule i 2016 (06.04.2016)
Reduserte maksimalkvoter for fartøy i lukket kystgruppe i fiske etter torsk nord for 62°N (29.03.2016)
Ombygging av forskningsfartøy Dr. Fridtjof Nansen (11.03.2016)
Økning i delkvoteenheten i EU-sonen for fartøy med kolmuletråltillatelse i fisket etter kolmule i 2016. (07.03.2016)
Leie av ringnot-/trålfartøy til et ekstra metodetokt på NVG sild (03.03.2016)
Leie av fartøy til forsøksfiske etter kongekrabbe (25.02.2016)
Leie av kystnotfartøy til forsøk med slippemetodikk og fangstkontroll i notfiske/Leie av ringnotfartøy til forsøk med slippemetodikk og fangstkontroll i notfiske (18.02.2016)
Fastsettelse av kvoter i fisket etter kolmule i 2016 (15.02.2016)
Leie av trålfartøy til gjennomgang av forskningstokt på snabeluer i Norskehavet. (04.02.2016)
Leie av tråler med pelagisk trål. Leie av ringnot/trålfartøy til tobistokt. Leie av fartøy til hvaltellingstokt. Leie av ringnot/trålfartøy (04.02.2016)
Leie av ringnot-/trålfartøy til tobistokt. Leia av fartøy til hvaltellingstokt. Leie av ringnot-/trålfartøy (01.02.2016)
Leie av ringnot-/trålfartøy og Leie av trålfartøy til sei-akustikktokt (27.01.2016)
Endring i ferskfiskordningen i kystgruppens fiske etter torsk nord for 62°N (18.12.2015)
Leie av 1 trålfartøy til sei akustikktokt i Nordsjøen under gyteinnsiget i 2016 og Leie av kombinerte ringnot/trålfartøy til mengdeestimering av NVG sild under gyteinnsiget i 2016 (14.12.2015)
Fritt fiske etter hyse nord for 62°N (10.12.2015)
Økte kvoter i torsketrålernes fiske etter hyse nord for 62°N. (01.12.2015)
Leie av to kombinerte ringnot/trålfartøy til mengdeestimering av NVG sild under gyteinnsiget i 2016. (27.11.2015)
Stopp i fisket etter sei nord for 62°N for fartøy i åpen kystgruppe som fisker med konvensjonelle redskap (20.11.2015)
Endring i ferskfiskeordningen i kystgruppens fiske etter torsk nord for 62°N (12.11.2015)
Stopp i fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerak for fartøy med torsketrål, seitrål og avgrenset Nordsjøtillatelse (05.11.2015)
Stopp i fisket etter sei nord for 62°N for fartøy over 11 meter hjemmelslengde i lukket kystgruppe (04.11.2015)
Leie av fartøy tilKystreferanseflåten - tokt 2015 801 (29.10.2015)
Økte kvoter i lukket kystgruppes fiske etter hyse nord for 62°N (28.10.2015)
Økning av maksimalkvotene for fartøy med adgang til å delta i lukket eller åpen gruppe i fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerak (26.10.2015)
Stopp i torsketrålernes fiske etter sei nord for 62°N. (13.10.2015)
Stopp i trålernes direktefiske etter uer nord for 62°N (07.10.2015)
Økte kvoter i lukket kystgruppes fiske etter hyse nord for 62°N. (24.09.2015)
Opphevelse av maksimalkvoter i fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerak for fartøy med pelagisk trål - eller Nordsjøtillatelse (23.09.2015)
Leie av torsketråler okt. - des 2015 og Leie av ringnotfartøy 20.10.15-10.11.15 (11.09.2015)
Økte kvoter i kystflåtens fiske etter hyse nord for 62°N (25.08.2015)
Leie av ringnotfartøy til makrelltokt i Nordsjøen (25.08.2015)
Økning av maksimalkvotene for fartøy med avgrenset Nordsjøtråltillatelse i fiske etter sei i Nordsjøen og Skagerak (25.08.2015)
Økning av maksimalkvotene for trålere i fiske etter uer nord for 62°N (18.08.2015)
Ukeskvoter reker 17.08 - 31.12.2015 (13.08.2015)
Økt faktor i fisket etter øyepål i Norges økonomiske sone. (07.08.2015)
Økte maksimalkvoter i direktefisket etter blåkveite nord for 62°N. (07.08.2015)
Gjenåpning av torske- og seitrålernes fiske etter sei i Nordsjøen og Skagerak (03.08.2015)
Økning av maksimalkvotene for trålere i fiske etter uer nord for 62°N (03.08.2015)
Økning av maksimalkvotene for fartøy med avgrenset Nordsjøtråltillatelse i fiske etter sei i Nordsjøen og Skagerak (18.07.2015)
Ukekvoter - reker, endring fra 20. juli (18.07.2015)
Ukeskvoter reker endring 13.07.15 (14.07.2015)
Økning av maksimalkvotene for pelagiske trålere i fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerak (07.07.2015)
Ukeskvoter reker - endring (29.06.2015)
Ukeskvoter reker (26.06.2015)
Informasjon om endringer av NEAFC Havnestatskontroll (23.06.2015)
Stopp i konvensjonelle havfiskefartøys fiske etter sei nord for 62°N. (08.06.2015)
Stopp i fisket etter vassild for fartøy med vassildtråltillatelse (04.06.2015)
Leie av 5 fartøy til Kystreferanseflåten i perioden 2015 - 2018. (27.05.2015)
Stopp i det frie fisket for lukket kystgruppes fiske etter sei nord for 62°N (11.05.2015)
Økning i delkvoteenheten i fisket etter kolmule i Færøysonen for fartøy med kolmuletråltillatelse (06.05.2015)
Økning i delkvoteenheten i fisket etter kolmule i Færøysonen for fartøy med kolmuletråltillatelse (29.04.2015)
Minstemålet på notfanget sei økes i området mellom 62°N og 66° 33N (29.04.2015)
Leie av to ringnot-/trålfartøy til makrelløkosystemtokt i Norskehavet (29.04.2015)
Økning i delkvoter i fisket etter kolmule i Færøysk sone for fartøy med kolmuletråltillatelse (17.04.2015)
Økning av delkvotefaktoren i fisket etter kolmule i EU-sonen for fartøy med pelagisk trål- eller Nordsjøtillatelse (13.04.2015)
Stopp i kystflåtens fiske etter torsk nord for 62°N (13.04.2015)
Økning av maksimalkvotene for avgrenset nordsjøtrål i fisket etter sei sør for 62°N. (13.04.2015)
Stopp i ringnotgruppens fiske etter lodde i Barentshavet i 2015 (08.04.2015)
Økning i delkvoter i fisket etter kolmule i Færøysonen (07.04.2015)
Stopp i seitrålernes fiske etter sei sør for 62°N (07.04.2015)
Opphevelse av maksimalkvoter i kystfartøygruppens fiske etter lodde i Barentshavet i 2015 (07.04.2015)
Fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerak i 2015 (27.03.2015)
Regulering av fisket etter reker sør for 62° N i 2015 (27.03.2015)
Refusjon av innbetalt produktavgift (26.03.2015)
Leie av ringnot-/trålfartøy til tobistokt (25.03.2015)
Stopp i fisket etter sei i områdeVIa i EU sonen. (23.03.2015)
Leie av ringnotfartøy/Leie av 10 fartøy til Kystreferanseflåten - tokt 2015 801/Leie av torsketråler (20.03.2015)
Fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerak i 2015 (19.03.2015)
Leie av 10 fartøy til Kystreferanseflåten - tokt 2015 801 (17.03.2015)
Økte kvoter i konvensjonelle havfiskefartøys fiske etter sei nord for 62°N (13.03.2015)
Leie av torsketråler, leie av hurtiggående båt til forskningstokt (09.03.2015)
Økte kvoter i Kystflåtens fiske etter torsk nord for 62°N (09.03.2015)
Stopp i torsketrålernes fiske etter sei sør for 62°N (25.02.2015)
Økning i maksimalkvoten i fisket etter sei sør for 62°N for fartøy som fisker med konvensjonelle redskap (23.02.2015)
Kvoter i fiske etter kolmule i 2015 (20.01.2015)